Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Barbara Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARKA POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI Barbara Sikorska z siedzibą we Wrocławiu 54-129 przy ul. St Drzewieckiego 34 /3.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing ) Pani/Pana dane osobowe posiadamy w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami, naszej strony internetowej, telefonu lub kontaktu osobistego.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i realizacji obowiązków wynikających z umowy.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy ARKA POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Barbara Sikorska.

W ramach realizacji usługi odbiorcami Państwa danych będą inne podmioty wspierające, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np.biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, firmy dostarczające narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych), inni pośrednicy współpracujący i notariusze.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara. sikorska@interia.eu